Wetenschap & Techniek

Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we op ibs Okba Ibnoe Nafi
met lessen Wetenschap & techniek (W&T).

Vanaf het schooljaar 2019-2020 starten we op ibs Okba Ibnoe Nafi met lessen Wetenschap & techniek (W&T). We vinden dat kinderen niet alleen moeten leren door cognitie (denken) maar ook door doen. We leggen de nadruk op het toepassen van kennis, waardoor je dezekennis beter kunt onthouden en meer verbindingen legt (Bloom, 1956). Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook praktische vaardigheden beheersen als ze de basisschool verlaten. Hierbij denken we concreet aan dingen maken en het kunnen toepassen van gereedschap, maar ook ontwerpen, onderzoeken, plannen en het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Onze school zet sterk in op het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van het onderwijs, daarbij gaat het zowel om de basis (taal&rekenen) als om de diverse vakgebieden binnen o.a. domein Oriëntatie op Jezelf & Wereld (OJW). Uit onderzoek (De staat van het onderwijs, 2019) blijkt dat het niveau van de wereld oriënterende vakken beïnvloed wordt door taalontwikkeling van de leerling. Andersom dragen de wereldoriënterende vakken bij aan een vergroting van de woordenschat van leerlingen. Dit is een reden om met W&T zowel in te steken op de reken- en taalontwikkeling als het zaakvakonderwijs.