Werkgroepen

Werkgroepen bestaan uit een aantal leerkrachten. Ouders sluiten zich aan bij een werkgroep omdat hij/zij expertise heeft waar wij op school graag gebruik van maken.

Werkgroep: E-mailadres:
Veiligheid/Sport/BHVsportenveiligheid@okba.nl
Rekenenrekenstuurgroep@okba.nl
Taaltaalstuurgroep@okba.nl
ICTict@okba.nl
Identiteit/Feestcommissieidentiteit@okba.nl
MRMR-Okba@outlook.com