De ouderraad (OR)

De ouderraad (OR)
De ouders van de ouderraad zetten zich er voor in, dat zoveel mogelijk ouders actief betrokken zijn bij de school. Zij helpen om van de school een welkome, warme plek te maken, een tweede huis voor leerlingen en ouders. Dat doen zij onder meer door te helpen bij het organiseren van islamitische feesten, bij excursies en andere evenementen. Daarnaast is de ouderraad samen met de school verantwoordelijk voor de moederochtenden.