Godsdienstmethode

In de kleutergroepen
De godsdienstlessen in de kleutergroepen zijn als volgt opgebouwd:

1. Memoriseren van de Quraan

Elk jaar wordt vanaf september tot maart aandacht besteed aan het memoriseren van de Quraan. Namelijk vanaf Surah An-Naas tot Surah Quraish. Hierbij wordt gelet op de juiste uitspraak en klanken. In maart worden alle leerlingen getoetst en krijgen zij een sticker op het overzicht in de klas van uw kind. Leerlingen die alle soewaar al kennen, krijgen een individueel vervolgprogramma, waarin zij doorleren waar ze gebleven zijn.

2. Voorbeeldgedrag 
Er wordt aandacht besteed aan de manier waarop de kinderen zich dienen te gedragen. Er wordt gewerkt vanuit het boek ‘een druppel Rahma’.

3. Dua 
Hierbij worden de meest belangrijke dagelijkse dua’s geleerd door de kinderen.

4. Verhalen van profeten
Er worden diverse verhalen behandeld over de profeten.

5. Woedoe en het gebed

Vanaf de maand mei wordt er aandacht besteed aan de woedoe en aan het gebed. De leerlingen kunnen hierbij een woedoe-diploma verdienen.

Vanaf groep 3
De godsdienstlessen bestaan uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit lessen van de godsdienstmethode ‘Al Amana’. Het tweede onderdeel bestaat uit Koranlessen. In de nieuw ontwikkelde godsdienstmethode die in structuur opbouwend de belangrijkste vakken binnen de islamitische godsdienst op een mooie wijze presenteert aan de kinderen. Zo leren de kinderen middels deze methode de vier belangrijkste onderdelen van ons geloof.

1. Het leven van de profeet (vzmh)

2. De geloofsleer
Hierin leren de kinderen de basisonderdelen van ons geloof, dus het geloven in A., de engelen, de boeken, de profeten, de Dag des Oordeels en de lotsbestemming.

3. De vormen van aanbidding
Hierin leren de kinderen de basisonderdelen van de sahada, het gebed, het vasten, de zakaat en de hadj.

4. De gedragscodes en karaktereigenschappen van de moslim (al-akhlaq)
Hierin leren de kinderen over fitra, dat een kind geneigd is tot het goede:

– Vriendelijkheid
– Eerlijkheid
– Betrouwbaarheid
– Moedigheid
– Samenhorigheid
– Geduld

Kleding en gebed
Vanaf groep 4 verrichten de leerlingen gezamenlijk het dohr-gebed op school. Vanaf deze groep is het bij ons op school de regel dat meisjes de hijab gaan dragen. Ouders die hun kinderen bij ons inschrijven horen zich aan deze regel te houden.

Navigeer snel naar:

Schoolgids

Click hier voor meer informatie over onze school

Kennismaken

Click hier om kennis te maken met onze school

Aanmelden

Click hier voor meer informatie over het aanmelden

Nieuws

Click hier voor het laatste nieuws over onze school

Contact

Click hier voor onze contactpagina