KIVA project

KiVa-scholen zijn scholen die leuk zijn en
waar iedereen het fijn vindt

Op ibs Okba ibnoe Nafi willen wij er graag alles aan doen om de leerlingen een veilige leeromgeving te bieden. Op deze manier kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en komen ze met plezier naar school. ibs Okba ibnoe Nafi heeft er daarom voor gekozen om te werken met KiVa. Met KiVa voldoen wij als school ook aan de wet gericht op sociale veiligheid.

De oorsprong van KiVa

Pesten is een probleem dat het welzijn en de ontwikkeling van kinderen ernstig bedreigt. Wereldwijd wordt al jaren gezocht naar een geschikte manier om pesten tegen te gaan. Lang werd gedacht dat pesten het best bestreden kon worden door regels aan te passen (bijvoorbeeld door scholen te verplichten een antipestprotocol op te stellen) of door direct in te grijpen in het pesten en de pesters te straffen (zero tolerance).

Inmiddels is bekend dat om pesten effectief tegen te gaan een systematische en voortdurende inspanning nodig is en dat strengere regels of meer toezicht alleen niet voldoende zijn. Om pesten goed tegen te gaan heeft het team duidelijke richtlijnen nodig over hoe ze effectief kunnen ingrijpen in pestsituaties.

Er bestaat nu veel kennis over de mechanismen van pesten en deze kennis moet de kern vormen van een aanpak tegen pesten. Alleen dan kunnen deze maatregelen effectief zijn.

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland bewezen effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. De afkorting KiVa is afgeleid van de Finse woorden Kiusaamista Vastustava (tegen pesten). Het woord ‘KiVa’ betekent ook wel ‘leuk of ‘fijn’. KiVa-scholen zijn scholen die leuk zijn en waar iedereen het fijn vindt.

KiVa werkt volgens drie belangrijke kenmerken:

1. Problemen oplossen in en met de groep
Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas. Leerlingen die getuige zijn van pesten leren strategieën om degene die gepest wordt te steunen.

2. Voorkomen en aanpakken van pesten
Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte stappen. De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle leerlingen en zijn gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet als er zich een geval van pesten heeft voorgedaan.

3. Veelzijdig, praktijkgericht materiaal
Voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Met gebruikmaking van een computerspel en veel online informatie en materialen.

Voor meer informatie over KiVa of om te bekijken wat er zowel op school als thuis aan pestgedrag gedaan kan worden, klikt u dan hier.