De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR)
Alle ouders kunnen meepraten en beslissen binnen de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten vier leerkrachten en vier ouders. Deze leden zijn door middel van een stemming gekozen. De MR wordt om advies of instemming gevraagd bij de plannen die gemaakt worden voor de school over het onderwijs. Over sommige zaken heeft de MR instemmingsrecht: zonder instemming van de MR kan een plan van het bestuur of de schoolleiding niet doorgaan. Over veel andere zaken heeft de MR adviesrecht.

De MR vergadert een keer per maand op school. U kunt vragen en opmerkingen altijd doorspelen aan de ouders die in de MR zitten. Zo kunt u laten weten wat er bij u leeft over de school. Ouders en leerkrachten mogen maar een aantal jaar lid zijn van de MR. Daarna worden er nieuwe leden gekozen.