Kernwaarden

‘’Wij willen een kompas zijn die door weer en wind richting geeft aan de islamitische identiteit,
kwaliteit en veiligheid van uw kind’’

Visie op onderwijs met de kernwaarden
Respect, naastenliefde en rechtvaardigheid

Op ontdekkingsreis met uw kind. Uw kind zal zijn hele leven keuzes moeten maken welk pad hij of zij gaat bewandelen. Aan de hand van dit kompas willen we belangrijke waarden in de rugzak van uw kind mee geven: RESPECT, NAASTENLIEFDE, RECHTVAARDIGHEID. Om de zoektocht naar het juiste pad te vinden in de maatschappij, zodat uw kind stevige bagage bij zich heeft in zijn/haar ontwikkeling. Die belangrijke waarden willen we meegeven zodat uw kind die zelfstandig kan hanteren en altijd op zoek blijft om de IHSAAN in zich zelf te vinden.

SIPO wil kinderen optimale kansen bieden om hun kwaliteiten / capaciteiten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een goed pedagogisch klimaat en goede onderwijskwaliteit zijn daarvoor de belangrijkste voorwaarden. SIPO wil dat kinderen opgroeien tot volwaardige burgers die hun weg en plaats weten te vinden in de Nederlandse samenleving en die aan die samenleving ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Burgerschapsvorming in al haar facetten is daarbij van belang.

SIPO wil haar onderwijs laten aansluiten aan de opvoeding die ouders hun kinderen thuis geven. Ouders en school zijn voor SIPO partners in de opvoeding. Waar mogelijk willen we de ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen betrekken. In haar onderwijs schenkt SIPO aandacht aan de eigen identiteit: kennisoverdracht van de islam en aan de islamitische waarden en normen zijn daarbij erg belangrijk.