Algemeen

De naam van onze school
Onze school heet: islamitische basisschool (ibs) Okba ibnoe Nafi. Okba ibnoe Nafi werd in 622 geboren in Mekka, Saudi-Arabië. Hij was een generaal tijdens de vroegste periode van de islam. Hij speelde een belangrijke rol voor de islam in Noord-Afrika tot aan het huidige Marokko. Ibnoe Nafi werd door de kalief benoemd tot gouverneur van dat gebied. Hij stichtte daar de stad Kairouan in wat nu Tunesië is. Daar liet hij de grote moskee bouwen, tot op de dag van vandaag een groot en indrukwekkend gebedshuis. Deze moskee werd het voorbeeld voor veel andere moskeeën.

De leerlingen van onze school zijn net als Okba Ibnoe Nafi op ontdekkingsreis. Iedere dag proberen wij een kompas te zijn dat richting geeft net als Okba Ibnoe Nafi.

Richting
IBS Okba Ibnoe Nafi is de enige islamitische school in Breda. Wij willen een open school zijn die midden in de Nederlandse samenleving staat. Aangezien de islam niet alleen een religie, maar ook een levensvisie is, bestaat er geen scheiding tussen godsdienst en het dagelijkse leven. Het proces naar volwassenheid, inclusief de daarbij horende normen en waarden, wordt beschouwd als opvoeding.

De school heeft enerzijds de taak om de leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen die passen bij de kerndoelen van het onderwijs. Anderzijds zet de school zich in om de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind te begeleiden volgens de islam. Voor dit laatste is een identiteitsbeleid ontwikkeld. Deze is op te vragen bij de directie van de school.