Onze school

Algemeen

Team

Zorg

Schoolgids

Schoolkalender

Verkeersveiligheid

Partners

Bestuur

Vacatures

ALGEMEEN

Heel veel mensen doen hun best onze school een goede school te laten zijn: het bestuur, het team, de ouders en de vrijwilligers werken hard aan een goede islamitische basisschool voor uw kind. We willen een school zijn waar de kwaliteit van het onderwijs goed is. Maar ook een school met gebed, godsdienstlessen en een goede opvoeding voor uw kind(eren). We hopen dit schooljaar de samenwerking met u en alle andere ouders nog meer te verbeteren. Want samen kunnen we Okba ibnoe Nafi nog beter laten worden!

We danken u voor uw vertrouwen in onze school.

TEAM

ZORG

De school streeft ernaar om ieder kind die zorg te geven die het nodig heeft. Wanneer een leerling meer zorg nodig heeft, wordt er bekeken hoe het kind geholpen kan worden. Er wordt eerst gestreefd om de extra zorg in de klas te geven door bijvoorbeeld extra instructie, of een andere plaats in het lokaal. De leerkracht kan hierbij advies vragen aan de intern begeleider. Er zijn diverse organisaties die de school kunnen helpen, of advies te geven om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerling. Bijvoorbeeld de collegiale consultant van het speciaal basisonderwijs. Hij/zij observeert de leerkracht in contact met een kind (groep), wanneer die tegen een probleem aanloopt. Ouders worden altijd geïnformeerd over extra hulp of specifieke hulp.

Soms is de extra aandacht en hulp van de leerkracht niet genoeg. De leerling wordt dan aangemeld bij het zorg- en adviesteam (ZAT).

Het ZAT bestaat uit de leerkracht, intern begeleider, de leerlingadviseur (van schooladviesdienst Edux) en/of de medewerker van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De leerlingadviseur kan de groepsleerkracht adviezen geven voor de begeleiding. Indien nodig wordt de leerling geobserveerd in de klassensituatie. Indien nodig kan de leerlingadviseur de leerling onderzoeken (b.v. capaciteitenonderzoek), zodat er een duidelijk beeld ontstaat. De ouders hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Voor het onderzoek moeten de ouders toestemming geven en de resultaten worden door de leerling-adviseur met de ouders besproken. De uitslag van het onderzoek is bepalend voor wat er met het kind gaat gebeuren.

SCHOOLGIDS

De schoolgids wordt vanaf het schooljaar 2014-2015 vierjaarlijks opgesteld.
Bekijk en download hieronder de schoolgids.SCHOOLKALENDER

Bekijk en download hieronder de schoolkalender.Verkeersveiligheid

De Edisonstraat is al jaren een gevaarlijke straat bij onze school.

Ouders met de auto, stadsbussen, fietsers en Enexis, willen allemaal op hetzelfde moment gebruik maken van deze straat. Kinderen en ouders met kinderwagens hebben veel moeite om veilig over te steken.
Als school zijn wij hierover in gesprek gegaan met de gemeente Breda en de wijkagent.

Tijdens de vakantie heeft de gemeente de weg versmald en ervoor gezorgd dat er een veilige oversteekplaats is voor voetgangers. Er is een beter zicht op het verkeer en de oversteekplaats is hiermee veiliger.
Het is uiteraard niet de bedoeling dat de oversteekplaats wordt gebruikt om een auto te parkeren. Indien de situatie hiermee onveilig wordt, zullen wij als team u hierop aanspreken. Dat het I.A. een prettig en veilig jaar mag worden voor u en onze leerlingen.

PARTNERS

BESTUUR

Onze school werkt samen met El Feth (Bergen op Zoom) en Aboe El-Chayr (Tilburg). Deze scholen vallen sinds 01-01-2009 onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi.

U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Hooilaan 1, 4816 EM te Breda, Tel: 076 5228019

VACATURES

Islamitische basisschool Okba ibnoe Nafi in Breda is op zoek naar een groepsleerkracht ter vervanging. Klik op de downloadknop voor de volledige omschrijving.